Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 20 januari 2016

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 20 januari 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte d.d. 9 december 2015 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

8.

Ter bespreking: --

9.

Rondvraag

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken