Binnen de gemeente Bergen op Zoom werken we met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners. U moet erop kunnen vertrouwen dat we daar zorgvuldig en veilig mee omgaan. U heeft daar ook recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst bij de gemeente ook in de Wet politiegegevens (Wpg). Hier leest u hoe dat geregeld is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld vaak verwerken zijn: contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, het burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens.

Waarom is dat nodig?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke taken en om u in het algemeen van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van uw aanvraag bij de gemeente of om contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor onderzoek en statistiek maar de uitkomsten zijn dan altijd geanonimiseerd. Boa’s verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een strafbaar feit en het schrijven van een proces-verbaal.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Of zo lang als het moet volgens de wet. In de Wpg staan voor politiegegevens bijvoorbeeld wettelijk bepaalde termijnen.

Beveiliging

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de beveiligingsnormen zoals die zijn vastgelegd voor de overheid of in de wet. In de Wpg worden bijvoorbeeld specifieke eisen gesteld aan de beveiliging van politiegegevens.  

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is voor de dienstverlening aan u of als dit wettelijk verplicht is. Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan derden zoals het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) als dat nodig is vanwege een incident. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een IT-dienstverlener) maken wij schriftelijke afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

E-mailberichten

Voor de veilige uitwisseling van persoonsgegevens en bestanden per e-mail werkt de gemeente Bergen op Zoom met ZIVVER. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals gezondheidsgegevens en burgerservicenummers (BSN). Alleen de verzender en ontvanger van het e-mailbericht hebben een sleutel (toegangscode) om het bericht te kunnen lezen.

Privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hierover een verzoek indienen via de website of een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. U heeft onder de AVG en de Wpg in principe dezelfde privacyrechten. Maar vergeleken met de AVG staan er in de Wpg meer beperkingen en uitzonderingen die nodig kunnen zijn voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Meer informatie over uw rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies gebruiken we om de website te verbeteren. We maken daarbij gebruik van Simanalytics en Siteimprove om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de website. Bijvoorbeeld spelfouten, kleurgebruik of niet-werkende links. Verder gebruikt de gemeente het voor het verzamelen van statistieken. Bezoekers van bergenopzoom.nl kunnen doorverwezen worden naar andere websites. Deze sites van derden kunnen eigen cookies gebruiken. Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw apparaat. Cookies worden door de gemeente niet gebruikt om persoonlijke gegevens over u te achterhalen. U kunt de internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer informatie

Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de gemeente Bergen op Zoom. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Telefoon: 0164-277576
E-mail: FG@bergenopzoom.nl

Heeft deze informatie u geholpen?