Binnen de gemeente Bergen op Zoom werken we met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners. U moet erop kunnen vertrouwen dat we daar zorgvuldig en veilig mee omgaan. U heeft daar ook recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Hier leest u hoe dat geregeld is.