Wij besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Het kader hiervoor is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op basis hiervan is onderstaande toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Bergen op Zoom heeft in 2019/2020 een nieuwe website ontwikkeld in samenwerking met Klaassen Ontwerp en SIM. Er is echter nog geen volledig toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Ook omdat deze de komende tijd nog verder wordt ontwikkeld. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen worden meegenomen in deze ontwikkeling.

Op 6 april 2020 is wel een toegankelijkheidsverklaring voor deze website gepubliceerd. 

Er heeft op 12 mei 2020 een quickscan toegankelijkheid plaatsgevonden. Het rapport bevat een aantal problemen die opgelost moeten worden. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. 

Voor volgend jaar is een datum ingepland (1 juli 2021) voor een volledig toegankelijkheidsonderzoek. 

 

Webrichtlijnen

De website van Gemeente Bergen op Zoom voldoet  nog niet aan alle eisen uit de webrichtlijnen, WCAG 2.1 niveau AA.

Wij nemen de volgende maatregelen om te voldoen aan de eisen en de toegankelijkheid te bevorderen: 

  • Toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische webtool (Siteimprove) en regelmatig door onafhankelijke instanties zoals Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Online toegankelijkheid maakt continu deel uit van onze werkprocessen binnen de website. Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content. Daarbij controleren we continu welke mogelijke toegankelijkheidsproblemen aan de orde zijn.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf bestanden. Op www.bergenopzoom.nl bieden we informatie zoveel mogelijk in korte teksten aan. Pdf documenten proberen we te beperken. Het leesbaar maken van pdf documenten is een kostbare zaak. We kunnen op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de richtlijnen voldoen. 

Melding van ontoegankelijkheid

De gemeente Bergen op Zoom doet haar uiterste best om informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.
Heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren.
U kunt een melding doen door een mail te sturen naar: communicatie@bergenopzoom.nl

Vermeld in uw e-mail: 

  • het probleem waar u tegenaan loopt
  • de link naar de pagina waar het over gaat
  • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
  • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware

Heeft deze informatie u geholpen?