Van Wijnen, Van Agtmaal en gemeente Bergen op Zoom tekenden vandaag 8 mei een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van 94 woningen in de nieuwe woonwijk Walzicht, onderdeel van De Markiezaten in Bergen op Zoom. De partijen slaan de handen ineen om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare nieuwbouw- en seniorenwoningen. 

Plan Walzicht

Walzicht wordt ontwikkeld aan de zuidkant van Bergen op Zoom, op de voormalige sportvelden van De Brombeer. Het plan bestaat uit bouwkavels, tiny houses en een appartementencomplex en omvat een totaal van 130 woningen. De wijk ligt op een wal, hoger dan de omliggende bebouwing en biedt uitzicht op het Markiezaat.

Passende en betaalbare woningen voor iedereen

De 94 grondgebonden woningen, ontwikkeld door de combinatie Van Wijnen,Van Agtmaal, worden gebouwd voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er sociale huurwoningen en woningen voor starters en (jonge) gezinnen. Ook levensloopbestendige woningen maken onderdeel uit van het plan. Dankzij deze diversiteit in het aanbod draagt Walzicht niet alleen bij aan het oplossen van het woningtekort, maar wordt ook de doorstroming bevorderd. 

Een groene buurt om te spelen en ontmoeten 

De bestaande houtwallen in het te bebouwen gebied zijn van groot belang voor de flora en fauna. Ze zullen daarom behouden worden zodat planten, insecten en vogels ook in de nieuwbouwwijk snel kunnen floreren. Dat past geheel binnen de ambitie om van Walzicht een groene, gezonde wijk te maken waar veel ruimte is om te spelen en elkaar te ontmoeten. Er komen wadi’s om het regenwater op te vangen en de parkeerplaatsen worden aan de rand van het plan gesitueerd.

Architecten

Bij de ontwikkeling van Walzicht zijn twee architecten betrokken: AgNOVA uit Amersfoort en 4D Architecten uit Enter. De eerste fase gaat in 2024 in verkoop. Meer info: https://nieuwbouw-walzicht.nl/home

Op de foto staan van links naar rechts: Herman Boer (Van Wijnen), wethouder Joey van Aken (Volkshuisvesting) en Jacco Snepvangers (Van Agtmaal)
Op de foto staan van links naar rechts: Herman Boer (Van Wijnen), wethouder Joey van Aken (Volkshuisvesting) en Jacco Snepvangers (Van Agtmaal)