Hier vindt u de belangrijkste regelingen over duurzaamheid in en om uw huis, zoals voor zonnepanelen, isolatie en vergroening. Wilt u meer weten over wat de gemeente doet op dit gebied? Of welke duurzame initiatieven er zijn in Bergen op Zoom? Ga dan naar de website duurzaambergenopzoom.nl.

Energie besparen in huis

Energie- bespaaracties voor huur en koop

De gemeente heeft voor 2021 en 2022 geld gekregen van de rijksoverheid om mensen te helpen met energie besparen in hun woning (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, RREW). Daaruit worden van december 2021 tot en met juni 2022 acties georganiseerd voor mensen met een huur- of koopwoning. Er zijn cadeaubonnen beschikbaar waarmee u producten kunt kopen om energie te besparen in huis. Denk hierbij aan led-lampen of radiatorfolie. Daarnaast worden er online informatieavonden georganiseerd voor huurders, woningeigenaren en Verenging van Eigenaren (VvE’s). Tijdens deze avonden krijgt u meer informatie over de stappen die u kunt nemen om uw huis energiezuiniger te maken. Er worden ook collectieve inkoopacties georganiseerd voor onder andere zonnepanelen en dubbel glas. U vindt alle informatie over deze campagne op de website van het Regionaal Energieloket

Subsidies

De gemeente heeft op dit moment geen eigen subsidies beschikbaar voor zonnepanelen of isolatie. Informatie over alle landelijke subsidiemogelijkheden kunt u vinden op de website van het Regionaal Energieloket. U kunt het energieloket ook bellen: 088-2524110 of mailen via: vragen@regionaalenergieloket.nl

Vergunningen

Meestal heeft u geen vergunning nodig om zonnepanelen op uw dak te plaatsen. Er zijn wel uitzonderingen voor monumenten en woningen die in het gebied van het beschermd stadsgezicht staan. Voor meer informatie over vergunningen voor zonnepanelen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente of via het e-mailadres: communicatie@bergenopzoom.nl

Postcoderoos-regeling

Heeft u een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen, of waar gemeentelijke regelgeving dit niet toestaat? En woont u in postcodegebied 4661, 4612, 4613, 4614 of 4664? Dan kunt u toch zelf groene stroom opwekken door deel te nemen aan de postcoderoos-regeling. De Stichting Energie Coöperatie Bergen op Zoom (STEB) voert deze regeling uit. Wilt u meedoen of meer weten? Ga dan naar de website van Energie Coöperatie Bergen op Zon.

Zon- en windenergie

Binnen de energieregio West- Brabant werkt de gemeente Bergen op Zoom aan de uitwerking van het klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). Op de website van de energieregio West-Brabant vindt u de actuele stand van zaken en inhoud van de RES West- Brabant.

De gemeente werkt momenteel ook aan een beleidskader voor zon- en windenergie. Er is nog geen datum bekend waarop deze naar de raad gaat. Op 9 juni 2020 is een verklaring van geen bezwaar afgegeven door het college voor het realiseren van een zonnepark ‘Dassenberg’ aan de Halsterseweg in Lepelstraat. Dit wordt de eerste pilot in de gemeente met zon op land. 

Laadpaal aanvragen

Per 1 januari 2022 kunt u geen aanvragen indienen voor laadpalen. De samenwerking met de aanbieder uit 2021 is gestopt en we zijn in gesprek voor een nieuwe aanbieder. Op het moment dat alles rond is, geven we op de website de mogelijkheid weer vrij voor het indienen van aanvragen. De dienstverlening de reeds aanwezige laadpalen verandert niet. Dit geldt ook voor de lopende aanvragen die voor 31 december 2021 zijn ingediend. Meer informatie vindt u op openbare laadpalen.

Klimaatbestendige- en groene omgeving

Een groene omgeving is belangrijk voor het tegengaan van hitte in de stad en het opvangen van water tegen droogte. Bewoners en bedrijven kunnen hierin veel zelf doen.

Geveltuin

De gemeente moedigt het aanleggen van een geveltuin aan. Het maakt het aangezicht van de buurt levendig, aangenaam en zorgt voor verkoeling. Daarnaast draagt het bij aan de biodiversiteit.
Klimplanten (bijvoorbeeld klimop, clematis, kamperfoelie), stokrozen en zonnebloemen zijn uitermate geschikt voor een geveltuin. 

Het aanleggen van een geveltuin mag - behalve in het stadscentrum - zonder toestemming van de gemeente. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1,20 meter van de stoep overblijft voor voetgangers. 
Verwijder maximaal anderhalve stoeptegel. Zet de tegels rechtop in de grond om een rand te realiseren. Gebruik eventueel de halve tegels om de gaten tussen de rand en de stoep op te vullen. Schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter (één stoeptegel diep). Vul vervolgens het gat met tuinaarde en meng dit met de ondergrond. Zorg dat de ventilatieroosters van het pand vrij blijven.
Zorg er ook voor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen.


Inwoners in de stadskern in het winkelcentrum moeten van tevoren wél een aanvraag indienen. Dat komt omdat hier kinderkopjes liggen met een harde onderlaag als fundering. Die moeten vakkundig verwijderd en aangelegd worden door de gemeente.

Als u in de stadskern woont en een geveltuin wilt aanvragen, kunt u dit Meteen melden en aanvragen onder vermelding van “aanvraag geveltuin”.

Boomvakken

Soms is een boom het enige groen in een straat. Daaromheen staat het boomvak, ook wel boomspiegel of boomkrans genoemd. Bewoners 'adopteren' steeds vaker een boomvak. Door het inplanten of zaaien van bloemrijke planten ziet het er allemaal fleuriger uit in de straat. Het bevordert ook de biodiversiteit. Als gemeente omarmen we dan ook deze vorm van tuinieren en hoef je hiervoor geen toestemming te vragen.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • De beplanting mag het uitzicht voor het verkeer niet hinderen. Overhangende, overlastgevende begroeiing wordt door de gemeente verwijderd. 
  • Er mag geen hekje of afzetting om de boom geplaatst worden. Je mag wel een bordje in het boomvak plaatsen met tekst, zoals bijvoorbeeld “Houd mij schoon en vrij van hondenpoep”.
  • Het ophogen van de boomspiegel of het verhogen van de randen rondom de boomspiegel door middel van hout en/of steen is niet toegestaan. Hierdoor kan de boom in conditie achteruitgaan of afsterven.

Niet alle planten zijn geschikt voor een boomspiegel. Gebruik in ieder geval geen planten die uitgroeien tot brede struiken of klimplanten. Planten die wel geschikt zijn: bol- en knolgewassen (bijvoorbeeld tulp, hyacint, narcis, krokus, dahlia, anemoon), bloemenzaadmengsels, verschillende vaste planten en bodembedekkers (bijvoorbeeld venijnboom, gipskruid, lampenpoetsersgras, lavendel). 

Groene daken

Een groen dak draagt sterk bij aan de verkoeling in de stad, het opvangen en vasthouden van hemelwater en een gezonde, levendige omgeving. De gemeente heeft hiervoor op dit moment geen subsidie. De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernard Cultuurfonds bieden wel mogelijkheden wanneer woningeigenaren gezamenlijk een groen dak willen aanleggen. Via het Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater kunt u een aanvraag indienen. 

Actie Steenbreek

De gemeente Bergen op Zoom is aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Dit betekent dat de gemeente toegang heeft tot een schat aan kennis en promotiemateriaal (foto’s, teksten, flyers). Deze stelt de gemeente graag ter beschikking aan initiatiefnemers die zelf een actie willen organiseren rondom het principe: tegel eruit, plant erin! Wilt u gebruik maken van deze beeld- en kennisbank? Stuur een e-mail naar: a.bijker@bergenopzoom.nl. Meer informatie leest u op de website van Stichting Steenbreek.

Heeft deze informatie u geholpen?