Hier vindt u de belangrijkste regelingen over duurzaamheid in en om uw huis, zoals voor zonnepanelen, isolatie en vergroening. Wilt u meer weten over wat de gemeente doet op dit gebied? Of welke duurzame initiatieven er zijn in Bergen op Zoom? Ga dan naar de website duurzaambergenopzoom.nl.

Energie besparen in huis

Wilt u geld en energie besparen in uw woning? Als woningeigenaar kunt u gratis een cadeaubon voor energiebesparende producten aanvragen via het Regionaal Energieloket. Dit is de officiële partner waar de gemeente Bergen op Zoom mee samenwerkt. Ook kunt u via deze site adviesrapporten opvragen over hoe u het best uw woning kunt verduurzamen. Deze acties worden betaald uit een regeling vanuit de Rijksoverheid (de Regeling Reductie Energiegebruik) en loopt tot 31 augustus 2021. In het najaar van 2021 start een nieuwe reeks acties en activiteiten, die ook voor huurders en Verenigingen van Eigenaren is bedoeld.

Bent u op zoek naar de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen of isolatie? Dan kunt u voor vragen, informatie over subsidies en lopende acties terecht bij het Regionaal Energieloket. De gemeente heeft op dit moment geen eigen subsidies beschikbaar voor zonnepanelen of isolatie. Meer informatie over voorwaarden voor een vergunning voor zonnepanelen op het dak kunt u opvragen via de gemeente. Neem hiervoor telefonisch contact op via telefoonnummer 14 0164 of via het e-mailadres communicatie@bergenopzoom.nl.

Heeft u een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen, of waar gemeentelijke regelgeving dit niet toestaat? En woont u in postcodegebied 4661, 4612, 4613, 4614 of 4664? Dan kunt u toch zelf groene stroom opwekken door deel te nemen aan de postcoderoos-regeling. De Stichting Energie Coöperatie Bergen op Zoom (STEB) voert deze regeling uit.
 

Zon- en windenergie

Binnen de energieregio West- Brabant werkt de gemeente Bergen op Zoom aan de uitwerking van het klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). Op de website van de energieregio West-Brabant vindt u de actuele stand van zaken en inhoud van de RES West- Brabant.

De gemeente werkt momenteel ook aan een beleidskader voor zon- en windenergie. Er is nog geen datum bekend waarop deze naar de raad gaat. Op 9 juni 2020 is een verklaring van geen bezwaar afgegeven door het college voor het realiseren van een zonnepark ‘Dassenberg’ aan de Halsterseweg in Lepelstraat. Dit wordt de eerste pilot in de gemeente met zon op land. 
 

Laadpaal aanvragen

Heeft u een elektrische auto maar geen eigen oprit? Dan kunt u een openbare laadplek aanvragen via onze partner Allego. Zij verzorgen het proces van aanvraag tot plaatsing. U kunt meteen een laadpaal aanvragen. Meer informatie vindt u op openbare laadpalen.

Klimaatbestendige- en groene omgeving

Een groene omgeving is belangrijk voor het tegengaan van hitte in de stad en het opvangen van water tegen droogte. Bewoners en bedrijven kunnen hierin veel zelf doen.

Geveltuin

De gemeente moedigt het aanleggen van een geveltuin aan. Het maakt het aangezicht van de buurt levendig, aangenaam en zorgt voor verkoeling. Daarnaast draagt het bij aan de biodiversiteit.
Klimplanten (bijvoorbeeld klimop, clematis, kamperfoelie), stokrozen en zonnebloemen zijn uitermate geschikt voor een geveltuin. 

Het aanleggen van een geveltuin mag - behalve in het stadscentrum - zonder toestemming van de gemeente. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1,20 meter van de stoep overblijft voor voetgangers. 
Verwijder maximaal anderhalve stoeptegel. Zet de tegels rechtop in de grond om een rand te realiseren. Gebruik eventueel de halve tegels om de gaten tussen de rand en de stoep op te vullen. Schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter (één stoeptegel diep). Vul vervolgens het gat met tuinaarde en meng dit met de ondergrond. Zorg dat de ventilatieroosters van het pand vrij blijven.
Zorg er ook voor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen.


Inwoners in de stadskern in het winkelcentrum moeten van tevoren wél een aanvraag indienen. Dat komt omdat hier kinderkopjes liggen met een harde onderlaag als fundering. Die moeten vakkundig verwijderd en aangelegd worden door de gemeente.

Als u in de stadskern woont en  een geveltuin wilt aanvragen, kunt u dit Meteen melden en aanvragen onder vermelding van “aanvraag geveltuin”.

 

Boomvakken

Soms is een boom het enige groen in een straat. Daaromheen staat het boomvak, ook wel boomspiegel of boomkrans genoemd. Bewoners 'adopteren' steeds vaker een boomvak. Door het inplanten of zaaien van bloemrijke planten ziet het er allemaal fleuriger uit in de straat. Het bevordert ook de biodiversiteit. Als gemeente omarmen we dan ook deze vorm van tuinieren en hoef je hiervoor geen toestemming te vragen.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • De beplanting mag het uitzicht voor het verkeer niet hinderen. Overhangende, overlastgevende begroeiing wordt door de gemeente verwijderd. 
  • Er mag geen hekje of afzetting om de boom geplaatst worden. Je mag wel een bordje in het boomvak plaatsen met tekst, zoals bijvoorbeeld “Houd mij schoon en vrij van hondenpoep”.
  • Het ophogen van de boomspiegel of het verhogen van de randen rondom de boomspiegel door middel van hout en/of steen is niet toegestaan. Hierdoor kan de boom in conditie achteruitgaan of afsterven.

Niet alle planten zijn geschikt voor een boomspiegel. Gebruik in ieder geval geen planten die uitgroeien tot brede struiken of klimplanten. Planten die wel geschikt zijn: bol- en knolgewassen (bijvoorbeeld tulp, hyacint, narcis, krokus, dahlia, anemoon), bloemenzaadmengsels, verschillende vaste planten en bodembedekkers (bijvoorbeeld venijnboom, gipskruid, lampenpoetsersgras, lavendel). 

Groene daken

Een groen dak draagt sterk bij aan de verkoeling in de stad, het opvangen en vasthouden van hemelwater en een gezonde, levendige omgeving. De gemeente heeft hiervoor op dit moment geen subsidie. De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernard Cultuurfonds bieden wel mogelijkheden wanneer woningeigenaren gezamenlijk een groen dak willen aanleggen. Via het Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater kunt u een aanvraag indienen. 

Actie Steenbreek

De gemeente Bergen op Zoom is aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Dit betekent dat de gemeente toegang heeft tot een schat aan kennis en promotiemateriaal (foto’s, teksten, flyers). Deze stelt de gemeente graag ter beschikking aan initiatiefnemers die zelf een actie willen organiseren rondom het principe: tegel eruit, plant erin! Wilt u gebruik maken van deze beeld- en kennisbank? Stuur een e-mail naar: a.bijker@bergenopzoom.nl. Meer informatie leest u op de website van Stichting Steenbreek.

Heeft deze informatie u geholpen?