Bewoners en bedrijven kunnen hierin veel zelf doen.

Klimaatbestendige- en groene omgeving

Een groene omgeving is belangrijk voor het tegengaan van hitte in de stad en het opvangen van water tegen droogte. Bewoners en bedrijven kunnen hierin veel zelf doen.

Geveltuin

De gemeente moedigt het aanleggen van een geveltuin aan. Het maakt het aangezicht van de buurt levendig, aangenaam en zorgt voor verkoeling. Daarnaast draagt het bij aan de biodiversiteit.
Klimplanten (bijvoorbeeld klimop, clematis, kamperfoelie), stokrozen en zonnebloemen zijn uitermate geschikt voor een geveltuin. 

Het aanleggen van een geveltuin mag - behalve in het stadscentrum - zonder toestemming van de gemeente. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1,20 meter van de stoep overblijft voor voetgangers. 
Verwijder maximaal anderhalve stoeptegel. Zet de tegels rechtop in de grond om een rand te realiseren. Gebruik eventueel de halve tegels om de gaten tussen de rand en de stoep op te vullen. Schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter (één stoeptegel diep). Vul vervolgens het gat met tuinaarde en meng dit met de ondergrond. Zorg dat de ventilatieroosters van het pand vrij blijven.
Zorg er ook voor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken te verwijderen.

Inwoners in de stadskern in het winkelcentrum moeten van tevoren wél een aanvraag indienen. Dat komt omdat hier kinderkopjes liggen met een harde onderlaag als fundering. Die moeten vakkundig verwijderd en aangelegd worden door de gemeente.

Als u in de stadskern woont en een geveltuin wilt, kunt u dit aanvragen via het meldingsformulier.

Boomvakken

Soms is een boom het enige groen in een straat. Daaromheen staat het boomvak, ook wel boomspiegel of boomkrans genoemd. Bewoners 'adopteren' steeds vaker een boomvak. Door het inplanten of zaaien van bloemrijke planten ziet het er allemaal fleuriger uit in de straat. Het bevordert ook de biodiversiteit. Als gemeente omarmen we dan ook deze vorm van tuinieren en hoef je hiervoor geen toestemming te vragen.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • De beplanting mag het uitzicht voor het verkeer niet hinderen. Overhangende, overlastgevende begroeiing wordt door de gemeente verwijderd. 
  • Er mag geen hekje of afzetting om de boom geplaatst worden. Je mag wel een bordje in het boomvak plaatsen met tekst, zoals bijvoorbeeld “Houd mij schoon en vrij van hondenpoep”.
  • Het ophogen van de boomspiegel of het verhogen van de randen rondom de boomspiegel door middel van hout en/of steen is niet toegestaan. Hierdoor kan de boom in conditie achteruitgaan of afsterven.

Niet alle planten zijn geschikt voor een boomspiegel. Gebruik in ieder geval geen planten die uitgroeien tot brede struiken of klimplanten. Planten die wel geschikt zijn: bol- en knolgewassen (bijvoorbeeld tulp, hyacint, narcis, krokus, dahlia, anemoon), bloemenzaadmengsels, verschillende vaste planten en bodembedekkers (bijvoorbeeld venijnboom, gipskruid, lampenpoetsersgras, lavendel). 

Groene daken

Een groen dak draagt sterk bij aan de verkoeling in de stad, het opvangen en vasthouden van hemelwater en een gezonde, levendige omgeving. De gemeente heeft hiervoor op dit moment geen subsidie. De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernard Cultuurfonds bieden wel mogelijkheden wanneer woningeigenaren gezamenlijk een groen dak willen aanleggen. Via het Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater(externe link) kunt u een aanvraag indienen. 

NK Tegelwippen

Van 21 maart t/m 31 oktober vindt het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen plaats. Tijdens dit NK strijden gemeenten tegen elkaar om zoveel mogelijk tegels in te ruilen voor groen.

Waarom doet de gemeente Bergen op Zoom mee? 
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan het riool overbelasten of een kelder inlopen. Meer groen in plaats van verharding gaat dit tegen en heeft ook nog eens een positief effect op biodiversiteit. De gemeente Bergen op Zoom doet mee om de leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat.

Doet u ook mee? 
Wilt u in uw voor- of achtertuin of op uw bedrijventerrein tegels vervangen door groen? Of heeft u een idee om de buurt groener te maken? Meld uw initiatief aan via tegelwippen@bergenopzoom.nl. Het helpt als u een foto meestuurt van de plaats waar u de tegels wilt wippen.

Op sommige momenten haalt de gemeente tegels gratis op. Of uw initiatief hiervoor in aanmerking komt, hoort u nadat u deze heeft ingediend via bovengenoemd e-mailadres. U krijgt dan ook meer informatie over waar en wanneer de tegels opgehaald worden.

Heeft u tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze op via de website van het NK Tegelwippen(externe link), dan worden ze bij de Tegelteller van de gemeente Bergen op Zoom opgeteld. Zo kunnen we de tussenstand(externe link) zien, maar ook hoe we ervoor staan tegenover de gemeenten die we uitdagen voor de hoogste score: Steenbergen en Woensdrecht! Bovendien maakt u kans op verschillende prijzen.

Wat kunt u het beste planten?
De ideale beplanting verschilt per maand. In maart en april kunt u het beste vaste planten planten, in april en mei bloemenzaadjes, in september en oktober bloembollen en vaste planten en in oktober ook nog hagen.

Kunt u verder nog tips gebruiken? Op de website van het NK vindt u een aantal tuintips en inspiratieprojecten(externe link). Ook Stichting Steenbreek(externe link) heeft hierover veel ideeën.

Wip mee! 
Dus, woont u in onze gemeente, schroom dan niet om in uw tuin tegels te wippen of om een leuke activiteit in uw buurt te organiseren. Als voorbeeld, vorig jaar wipte de wijkcommissie in Noordgeest samen met buurtgenoten vele tegels op het terrein voor de winkels in Noordgeest.

Alle informatie vindt u op de website van het NK Tegelwippen(externe link). Met vragen kunt u contact opnemen via tegelwippen@bergenopzoom.nl.

Actie Steenbreek

De gemeente Bergen op Zoom is aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Dit betekent dat de gemeente toegang heeft tot een schat aan kennis en promotiemateriaal (foto’s, teksten, flyers). Deze stelt de gemeente graag ter beschikking aan initiatiefnemers die zelf een actie willen organiseren rondom het principe: tegel eruit, plant erin! Wilt u gebruik maken van deze beeld- en kennisbank? Stuur een e-mail naar: duurzaamheid@bergenopzoom.nl. Meer informatie leest u op de website van Stichting Steenbreek(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?