Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d.16 maart 2015 LET OP!!! ANDERE DAG/DATUM!! ANDER TIJDSTIP!!!

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 16 maart 2015
Aanvang:
20:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte d.d. 10 februari 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

5.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht(n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277243, email: J.Mutsaers@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

6.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

7.

Ter bespreking:

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken