Sluiten

Commissie Regionalisering d.d. 21 maart 2016

Orgaan:
Commissie Mens en Maatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 21 maart 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Regionalisering d.d. 22 juni 2015 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

5.

Raadsvoorstellen

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken