Sluiten

Informele bijeenkomst nieuw gekozen raadsleden d.d. 23 maart 2018 aanvangstijdstip 16.30 uur, locatie raadszaal Stadhuis

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
vrijdag 23 maart 2018
Aanvang:
16:30 uur
1.

Opening

2.

Reactie op de verkiezingsuitslag door de verschillende gekozen partijen

Behandelvoorstel

In deze openbare bijeenkomst krijgen de fractievoorzitters de gelegenheid om terug te blikken op de verkiezingsuitslag van woensdag 21 maart 2018.
Deze bijeenkomst geeft de fractievoorzitters ook de gelegenheid om in het openbaar een aantal opmerkingen te maken die zij relevant vinden met het oog op de toekomst.

3.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken