Sluiten

Agenda commissie Voortgang grote projecten d.d. 15-03-2018

Orgaan:
Commissie voortgang grote projecten
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 15 maart 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de commissie voortgang grote projecten (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Bestuurlijke Voortgangsrapportages

Stukken

6.

Monitor Grote projecten 1-7-2017 tot 1-1-2018

Stukken

7.

Ter bespreking

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken