Sluiten

Commissie Voortgang grote projecten d.d. 11 april 2016

Orgaan:
Commissie voortgang grote projecten
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 11 april 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst

Stukken

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Ter bespreking

Stukken

6.

Monitor Voortgang grote projecten

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken