Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 26 juni 2019

Orgaan:
Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie
Locatie:
Raadzaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 26 juni 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post

7.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

8.

Ter bespreking

Stukken

9.

Rondvraag

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken