Sluiten

Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 05 september 2018

Orgaan:
Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 05 september 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Ter bespreking:

Sub-agendapunten

  1. Raadsmededelingen

    Stukken
8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken