Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij (o.a. gericht op de begroting) d.d. 31 oktober 2017, locatie: raadszaal stadhuis, Grote Markt 1, Bergen op Zoom, tijdstip: 19.30 uur

Orgaan:
Commissie Mens en Maatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 31 oktober 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Vaststellen agenda

2.

Te behandelen voorstellen

Stukken

3.

Sluiting

4.

Rondvraag

Stukken

5.

Opening

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

8.

Beëdiging duo-burgerlid

9.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

Uitgelicht

Zoeken