Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij d.d. 12 september 2017

Orgaan:
Commissie Mens en Maatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 12 september 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerleden

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Ter bespreking

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken