Sluiten

Test Agenda BopZ en Green Valley voor toeveogen van meerdere bestanden

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal
Datum:
vrijdag 31 oktober 2014
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering

3.

Besluitenlijst

Sub-agendapunten

  1. A-stukken

    Stukken
  2. B-stukken

4.

Algemeen

5.

Stukken ter kennisneming

6.

Moties vreemd aan de orde van de dag

7.

Niet op de agenda geplaatste voorstellen

8.

Bediging duo-burgerlid

9.

Bediging fractie-assistent(en)

10.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht

11.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

12.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. ......(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

13.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte d.d. ......(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

14.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Burger en Bestuur d.d. ......(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

15.

Te behandelen voorstellen:

16.

Mededelingen/Ingekomen post:

17.

Ter bespreking:

18.

Raadsmededelingen:

19.

Ter Kennisneming:

20.

Regionale Samenwerking

21.

Rondvraag

22.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken