Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij 21 januari 2014 GEWIJZIGD EXEMPLAAR!!

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 21 januari 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 8 oktober en 10 december 2013 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

5.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

6.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

7.

Mededelingen/Ingekomen post: --

8.

Ter bespreking:

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken