Sluiten

Agenda commissie Mens en Maatschappij d.d. 18 september 2012

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 18 september 2012
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 18 juni 2012 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

5.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingsproken)

6.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

7.

Mededelingen/Ingekomen post: --

8.

Ter bespreking:

Stukken

9.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken