Sluiten

Commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd d.d. 10 december 2019

Orgaan:
Commissie Mens, Maatschappij en Vrije tijd
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 10 december 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Te behandelen voorstellen

Stukken

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken