Sluiten

Commissie Mens,Maatschappij en Vrije Tijd d.d. 11 december 2018

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Raadzaal, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 11 december 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens,Maatschappij en Vrije Tijd (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Ter bespreking: --

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken