Sluiten

Algemene Commissie d.d. 07 november 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 07 november 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijsten van de vergaderingen Commissie Mens, Maatschappij en Vrije tijd d.d. 3 september 2019, Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 27 juni 2019

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken