Sluiten

Algemene commissie d.d. 02 juli 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 02 juli 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Te behandelen voorstellen

Stukken

5.

Mededelingen/ingekomen post

6.

Ter bespreking

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken