Sluiten

Algemene commissie d.d. 28 mei 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 28 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerleden en fractieassistenten

3.

Vaststellen agenda

4.

Te behandelen voorstellen

Stukken

5.

Mededelingen/ingekomen post

6.

Ter bespreking

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken