Sluiten

Commissie Burger en Bestuur d.d. 23 maart 2017

Orgaan:
Commissie Burger en Bestuur
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 23 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerlid

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de gecombineerde commissievergadering Burger en Bestuur en Stad en Ruimte (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post:--

7.

Ter bespreking

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Themabijeenkomst (Integrale Veiligheid)

Behandelvoorstel

Bij dit agendapunt komen aan de orde:
1. Kadernota Integrale Veiligheid; het college zal bij de commissie beelden ophalen om mede richting te geven aan het nieuwe focusblad juni 2017 - juni 2018.
2. Het jaarlijkse gesprek met de driehoek: Burgemeester, Teamchef en Gebiedsofficier.

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken