Sluiten

Commissie Burger en Bestuur d.d. 15 juni 2017

Orgaan:
Commissie Burger en Bestuur
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 15 juni 2017
Aanvang:
20:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Beëdiging duo-burgerlid

4.

Te behandelen voorstellen

Stukken

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken