Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 4 april 2019

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 04 april 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Ter bespreking:

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken