Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 12 december 2019

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 12 december 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging Fractie-assistenten

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken