Sluiten

5b. Brief PvdA d.d. 12 april 2018 inzake Holocaust Namenmonument en reactie hierop van het college.

Bespreking is gevraagd door de fractie van de PvdA. De fractie heeft het verzoek om bespreking als volgt gemotiveerd: “We zijn het oneens met de stellingname/de antwoorden van het college en willen graag daarover in debat met het college. Daarnaast zijn benieuwd naar de mening van de collega-raadsleden over de antwoorden van het college. De nieuwe vraag komt voort uit de beantwoording van vraag 2. Het Nationaal Auschwitz Comité heeft in het verleden al aanvraag ingediend bij de gemeente Bergen op Zoom voor het Holocaust Namenmonument. Waarom moet het Auschwitz Comité wederom deze aanvraag doen? Het is in onze ogen niet nodig en zorgt alleen maar voor meer rompslomp op een historisch gevoelig dossier.”

Uitgelicht

Zoeken