Sluiten

Auditcommissie Plus d.d. 18 juni 2018

Orgaan:
Auditcommissie plus
Locatie:
Collegekamer oude stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 18 juni 2018
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Verslag Auditcommissie plus

Stukken

4.

Ter bespreking

Stukken

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken