Sluiten

Presidium d.d. 11 maart 2019

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 11 maart 2019
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst presidium d.d. 28 januari 2019

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 07 februari 2019, commissies en raadsvergaderingen in maart/april 2019

  2. b. Brief gemeenteraad Breda inzake "Grip en sturing op Regio West-Brabant"

  3. c. Kaderbrieven 2020 verbonden partijen

  4. d. Overzicht bijeenkomsten komende periode

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken