Sluiten

Agenda Presidium d.d. 13 augustus 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Datum:
maandag 13 augustus 2018
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst Presidium d.d. 4 juni 2018

4.

Planning

Sub-agendapunten

 1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 23 augustus, commissies en raadsvergaderingen in september 2018.

 2. b. Behandelvoorstel "economische ambitie West Brabant"

 3. c. Behandeling begroting 2019-2022

 4. d. Overzicht bijeenkomsten

 5. e. (voorlopige) raadsplanning 2019

5.

Ter bespreking:

Sub-agendapunten

 1. a. Voorbereiding jaarplan 2019 Rekenkamer West Brabant

 2. b. Deelname klankbordgroep woonwagens.

 3. c. Ontwikkelen zogenaamde Duisberg-methode in regionaal verband.

 4. d. Veranderende rol gemeenteraad.

 5. e. Streamen raadsvergaderingen via ZuidWest-TV

 6. f. Notitie inzake windmolens.

6.

Ter Kennisneming:

Sub-agendapunten

 1. a. Mail m.b.t. follow the money.

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken