Sluiten

Agenda Presidium d.d. 22 oktober 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Collegekamer Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 22 oktober 2018
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

-

Besluitenlijst Presidium d.d. 10 september 2018

3.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming, commissies en raadsvergaderingen in november 2018.

  2. b. Overzicht bijeenkomsten

4.

Ter bespreking:

Sub-agendapunten

  1. a. Behandeling begroting 2019 c.a.

  2. b. Diverse (organisatorische) aanpassingen; veranderingen als gevolg van 2 nieuwe fracties in de raad

5.

Stukken ter kennisneming

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken