Sluiten

M06 002 gemeentelijk rood voor groen beleid

Vertrouwelijk

Documentsoort:
Motie

Verzoekt het college een regeling uit te werken waarbij natuurlijke personen die, binnen de kaders van de notitie lintbebouwing en het onderhavige voorstel SROB/06/008, een initiatief tot bebouwing nemen in de gelegenheid gesteld worden om de bijdrage aan het natuurcompensatiefonds gespreid binnen een termijn van 5 jaar te voldoen.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden..

M06 002 gemeentelijk rood voor groen beleid 14 september 2011, pdf, 37kB

Uitgelicht

Zoeken