Sluiten

Raadsvergadering d.d. 17 april 2019

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 17 april 2019
Aanvang:
20:30 uur
1.

Opening

2.

Vastelling agenda

3.

Mededeling van de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad inzake herbenoeming burgemeester 2019

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken