Sluiten

Raadsvergadering d.d. 07 februari 2019

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 07 februari 2019
Aanvang:
21:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Interpellatie aankoop IRS-gebouw/vestiging HAS

Stukken

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken