Sluiten

Raadsvergadering d.d. 13 september 2018

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 13 september 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst

Stukken

4.

A-stukken

Stukken

5.

B-stukken

Stukken

6.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken