Sluiten

Raadsvergadering d.d. 30 maart 2017

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 30 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst

Stukken

4.

B-stukken

Stukken

5.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken