Sluiten

Raadsvergadering d.d. 21 juni 2017 Jaarrekening + Verbonden Partijen

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 21 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Ingekomen post

Stukken

3.

Beëdiging raadslid

4.

Vaststellen agenda

5.

Algemeen

Stukken

6.

B-stukken

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken