Sluiten

Raadsvergadering d.d. 25 februari 2016

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 25 februari 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst

Stukken

4.

A-stukken

Stukken

5.

B-stukken

Stukken

6.

Interpellatie inzake onderhoud Markiezenhof

Stukken

7.

Brief fractie CDA inzake bezwaar versmarkt

Stukken

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag.

Stukken

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken