Sluiten

Extra raadsvergadering d.d. 14-9-2015

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 14 september 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Ter bespreking

Stukken

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken