Sluiten

Openbare Besluitenlijst 21 maart 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Vaststellen Erfgoedverordening Bergen op Zoom 2017

Het college gaat de raad voorstellen om de Erfgoedverordening 2017 vast te stellen. Daarnaast heeft het college de waarderingscriteria vastgesteld die medebepalend zijn voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De gemeente Bergen op Zoom heeft meer dan 800 (gemeentelijke) monumenten en wil zich graag profileren als monumentenstad. Deze monumenten worden beschermd door wet- en (lokale) regelgeving als de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Bergen op Zoom 2010. Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet loopt vooruit op de Omgevingswet en vervangt een aantal wetten waaronder de Monumentenwet 1988.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Afwijzing aanvraag uit het sociaal Innovatiefonds

Het college heeft besloten een aanvraag door rondom Thuis voor ‘innovatieve technologie en samenwerking kwetsbare burgers’ af te wijzen. Rondom Thuis is een maatschappelijke onderneming die zich ten doel heeft gesteld langer thuis wonen zo makkelijk mogelijk te maken. De activiteiten die Rondom Thuis aanbiedt worden in Bergen op Zoom al door andere partijen uitgevoerd. Bovendien voldoet Rondom Thuis niet aan de doelstelling van het SIF.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Nationaal Monument vliegramp MH17

De gemeente Bergen op Zoom stelt een bijdrage beschikbaar van € 1407,17 aan de stichting Nationaal Monument MH 17 voor de realisatie/onderhoud Nationaal Monument MH17. In de voorgestelde bijdrage is de datum opgesloten waarop de ramp plaatsvond: in 2014, in de 7de maand, op de 17de dag.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Vaststellen Beleids- en uitvoeringsplan processen en informatievoorziening

Het college heeft het beleids- en uitvoeringsplan processen en informatievoorzieningen vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

 

Uitgelicht

Zoeken