Sluiten

Openbare Besluitenlijst 5 april 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Stichting Regionaal Podium voor popcultuur

Het college informeert de gemeenteraad over de exploitatie en de bedrijfsvoering van Gebouw T. De Stichting Regionaal Podium voor de Popcultuur voert die uit en heeft een huurrelatie met de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast werkt de stichting op diverse activiteiten, evenementen en duurzaamheid/biobased economy samen met o.a. de gemeente. In de brief wordt de meerwaarde van de stichting onderschreven en wordt die meerwaarde ook voor de toekomst geborgd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen                   

Vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften

Het college heeft het Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2016 vastgesteld. De Verordening commissie bezwaarschriften 2014 biedt de mogelijkheid om ingediende bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, op een vereenvoudigde en snellere wijze af te handelen door het ambtelijk horen van bezwaarde(n) in plaats van horen en advisering door de commissie voor de bezwaarschriften.
Nadere uitwerking hiervan geschiedt in een aanwijzingsbesluit, waarin wordt bepaald over welke bezwaarschriften geen advies wordt gevraagd aan de commissie. Uitsluitend bepaalde bezwaarschriften in het kader van de sociale zekerheid vallen hieronder. Door recente uitspraken alsmede invoering van de Participatiewet is aanpassing van het huidige aanwijzingsbesluit noodzakelijk.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Verzoek tegemoetkoming planschade

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek tot tegemoetkoming planschade van de eigenaren van een perceel aan de Jan van de Berghstraat in Halsteren, conform het advies van de planschade beoordelingscommissie, af te wijzen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

Uitgelicht

Zoeken