Sluiten

Openbare besluitenlijst 2 september 2014

Roks, M.

Monitor Sociale Voorzieningen 2de kwartaal 2014

Het college heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het 2de kwartaal 2014 vastgesteld en leidt deze door naar de gemeenteraad. Uit de monitor blijkt dat halverwege dit jaar 1768 klanten een bijstandsuitkering ontvangen. In het laatste halfjaar is het aantal met meer dan 100 toegenomen. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende economische malaise.
Portefeuilliehouder wethouder Arjan van der Weegen

Jaarrekening 2013 van het openbaar onderwijs

Het college heeft ingestemd met de jaarrekeningen van het openbaar onderwijs binnen de gemeente Bergen op Zoom. Voor het basisonderwijs is dit de jaarrekening 2013 van de Stichting SOM. Voor het voortgezet onderwijs de jaarrekening 2013 van RSG ’t Rijks.
Portefeuilliehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Last onder dwangsom

Aan een eigenaar van een pand aan de Grote Markt is een last onder dwangsom opgelegd vanwege gebreken aan een deel van de draagconstructie van het pand. Er wordt geëist om deze draagconstructie te herstellen.
Portefeuilliehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten om de eigenaar van een pand in de Papaverstraat een last onder dwangsom op te leggen om aan illegale kamerverhuur in het pand een einde te maken. Ook aan de werkgever, die voor zijn werknemers gebruik maakt van de illegale kamerverhuur, is een last onder dwangsom opgelegd.
Portefeuilliehouder wethouder Ad Coppens

Subsidie en huur 2015 voor zwembaden De Schelp en de Melanen

Het college heeft subsidie verleend aan zwembad de Schelp van € 1.668.493,- en aan zwembad de Melanen van € 174.813,-. Tevens is de huur van zwembad de Schelp vastgesteld op € 1.101.962,- en voor zwembad de Melanen op € 15.872,- per jaar.
Portefeuilliehouder wethouder Ad Coppens

Bezwaarschrift van Kruisvereniging RKV West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op zoom heeft besloten om het bezwaarschrift van De Kruisvereniging RKV West-Brabant van 6 januari 2014 gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 21 december 2013 te herroepen. Aan de Kruisvereniging RKV West-Brabant wordt een voorschot van de verleende subsidie over 2013 betaald. Over 2014 wordt aan de Kruisvereniging een subsidie voor het project ‘De wijkzuster terug’ verleend tot een bedrag van
€ 70.604,-.
Portefeuilliehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om drie brieven van de BSD over ‘Extra Saverpas’, ‘Inzamelen Taxus baccata’ en ‘Promotie inheemse bomen en struiken’, een brief van Lijst Linssen over een locatie voor glasbakken aan de Biezenbaan en een brief van de VVD over ‘slimme straatverlichting’. De antwoordbrieven, alsmede de brieven van de politieke raadsfracties zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/

Antwoordbrief aan BSD-fractie over Extra Saverpas
Antwoordbrief aan BSD-fractie over Inzamelen Taxus Baccata
Antwoordbrief aan BSD-fractie over Promotie inheemse bomen en struiken
Antwoordbrief aan fractie Lijst Linssen over een locatie voor glasbakken aan de Biezenbaan
Antwoordbrief aan VVD-fractie over Slimme straatverlichting 
Portefeuilliehouders wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken