Bloemendaal II

Roks, M. (Marloes)

Type woningen:

Vrijstaand
Twee-onder-één kap

Beschrijving:

Wilt u geheel naar eigen inzicht een woning bouwen, kies dan voor Bloemendaal in Lepelstraat. De gemeente Bergen op Zoom geeft aan de zuidzijde van dit dorp dertig bouwkavels (waarvan de helft nog beschikbaar is) uit in een fraaie, parkachtige omgeving. Hier mogen zowel vrijstaande als twee-onder-één-kap woningen worden gebouwd.

De locatie betreft een voormalig volkstuinencomplex, gelegen naast een park. Het gebied is omgeven door een strook bomen die vanuit die vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol is. Dit groen zorgt voor een natuurlijke overgang van woon- naar buitengebied.

Voor dit terrein is besloten dat hier welstandsvrij gebouwd mag worden. Dit houdt in dat uw (ver)bouwplannen niet getoetst zullen worden door onze welstandscommissie. De vormgeving van gebouw dient alleen te voldoen aan de beperkte bestemmingsplanvoorschriften. Het gaat hierbij om situering van de woning, de goot- en bouwhoogte. Daarnaast moet u ook voldoen aan het Bouwbesluit waarin zaken als bruikbaarheid, energiezuinigheid, veiligheid en gezondheid van de woning zijn geregeld.

Meer informatie:

http://www.stadsmakelaarboz.nl/ of neem contact op met mevrouw M. Schepers-Moerbeek van het Team Vastgoed & Grondzaken op het telefoonnummer 0164-277403