Overlast jeugd

Homs, J.J.E.

Wat jeugdoverlast is, ervaart iedereen verschillend. Wat voor de één gewoon buurtkinderen zijn die spelen, vindt de ander erg hinderlijk. Het is goed te beseffen dat de jeugd een onderdeel is van de maatschappij en dat zij elkaar ook willen ontmoeten. In die zin wordt er van u ook een bepaalde mate van tolerantie verwacht.

Wat kunt u zelf doen

Daarnaast verwachten wij van u dat u eerst zelf met de jeugd in gesprek gaat. In veel gevallen lukt het om samen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit en blijft er sprake van structurele overlast, houdt u dan gedurende twee weken een logboekje bij. We vragen u om in die periode het volgende te noteren: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarmee

Wat doet de gemeente

Wij hebben de informatie uit het logboek nodig om het jongerenwerk, politie, handhaving en andere partners gericht in te kunnen zetten. Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar bij deze partners om continu toezicht te organiseren op de plaatsen waarover gemeld wordt. Met uw melding en logboek kunnen wij gericht aan de slag.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.