Informatie over parkeren voor gehandicapten

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Vanaf 1 juli wijzigt er het een en ander voor parkeren voor gehandicapten. Dat geldt voor de aanvraag, de kosten en het daadwerkelijke parkeren. Dat wordt hier toegelicht.

Waar vraag ik een kaart aan?

Vanaf 1 juli 2017 vraagt u uw Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) niet meer aan bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom. Vanaf die datum kunt u terecht bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Op deze manier hebben we één loket voor alle maatschappelijke zaken. Team WMO is telefonisch te  bereiken van 8:30 uur tot 12:30 uur via 0164-277760. U kunt ook een mailtje sturen naar backofficewmo@bergenopzoom.nl.

Keuring op eigen kosten

Een GPK is alleen verkrijgbaar als u bent gekeurd door een onafhankelijke keuringsarts. De kosten voor de verplichte keuring zijn vanaf 1 juli 2017 voor eigen rekening. Dat heeft de gemeenteraad op 25 april 2013 met de Beleidsnota Parkeren vastgesteld. Nu op 1 juli de aanvraag voor een GPK bij de Wmo komt te liggen, treedt deze regeling in werking. U moet dus zelf de medische keuring betalen. U heeft keuzevrijheid voor een instantie met onafhankelijke artsen. Met 3 partijen heeft de gemeente afspraken gemaakt. Dat zijn Argonaut, Stichting SAP en GGD. De kosten voor de medische keuring verschillen per partij en liggen tussen de 100 en 200 euro. 
Als er duidelijk recht is op een GPK volgens de criteria in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart, dan kan het college zonder medisch advies een GPK toekennen. Dit wordt per aanvraag en individu bekeken. 

Kosten voor de kaart

De kosten voor een GPK aanvraag € 27,90 en € 32,95 (tarief 2018) voor de kaart. Bij de aanvraag moet u twee recente, identieke pasfoto's inleveren. Vraagt u een kaart aan als bestuurder van een motorvoertuig, dan moet u bij de aanvraag ook een kopie van uw geldige rijbewijs inleveren. 
 
Voor de aanvraag van een GPP worden geen kosten in rekening gebracht. Echter, u kunt pas een aanvraag indienen voor een GPP als u in het bezit bent van een GPK-bestuurder. 

Waar kan ik parkeren?

Op diverse plaatsen in de gemeente zijn er parkeerplaatsen speciaal gereserveerd voor gehandicapten. Deze plaatsen zijn aangegeven met een blauw bord E06. Op deze plaatsen mag u alleen parkeren met een GPK. De kaart moet zichtbaar en leesbaar achter de voorruit zijn geplaatst. U hoeft dan niet te betalen voor het parkeren. Indien onder dit bord een wit bord met een maximale parkeerduur staat aangegeven (bijvoorbeeld max. 3 uur) dient u naast uw GPK ook de Blauwe Parkeerschijf met aankomsttijd zichtbaar neer te leggen. Bevindt u zich in het betaald parkeergebied, is er geen speciale parkeerplaats beschikbaar en moet u uw auto in een gewoon parkeervak zetten? Dan kunt u als u uw GPK kaart zichtbaar neerlegt ook daar gratis parkeren.
 
De gehandicaptenparkeerplaatsen met een blauw bord E06 + wit onderbord met kenteken zijn speciaal gereserveerd voor het voertuig met dat betreffende kenteken. 
 
Alles kort samengevat op een rijtje
  • Aanvraag GPK en GPP vanaf 1 juli 2017 bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom
  • Kosten aanvraag GPK €27,90, kosten voor de kaart zelf €32,95. (tarief 2018) 
  • Kosten verplichte keuring in principe voor eigen rekening
  • Gratis parkeren met GPK alleen op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 
  • GPP kan alleen maar aangevraagd worden in het bezit van een GPK-bestuurder
  • Bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en op andere parkeerplaatsen in een gebied met betaald parkeren zonder te betalen.