Verstoppingen en storingen aan de riolering

Etiënne Homs

Rode lamp drukrioolgemaal brand

Als de rode lamp brand kan dit duiden op een probleem met het drukrioolgemaal. Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, u dient dan het gemaal nummer te vermelden. Dit nummer treft u aan op de kast. Meer informatie kunt u in deze folder lezen.

Meldingen over drukriool kunt u doen via deze link.

Mijn riool is verstopt

Als u huurder bent, neem dan contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. De eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.
Voor problemen met de riolering, waaronder verstoppingen, klikt u hier voor uitgebreide informatie.