(Grond)wateroverlast

Etiënne Homs

Vocht problemen in huis of water in uw kelder, kruipruimte, tuin of bedrijfsterrein

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis of gebouw. Om dit soort of verdere problemen van wateroverlast op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden. De eigenaar van een huis en/of perceel is zelf verantwoordelijke voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog (grond)water kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u ook adviseren over de te treffen maatregelen. Meer informatie over de zorgplicht van de gemeente aangaande grondwater zijn terug te vinden op de website.

Meldingen kunt u doen via deze link.

Kolken

Kolken zijn de roosters in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen. In de herfst kan door de bladval de opening van de kolk verstopt raken. Door het vrijhouden van de opening kunt u zelf voorkomen dat er tijdens een regenbui wateroverlast ontstaat in uw straat. Als de opening vrij is maar het water nog niet wegloopt kunt u dit melden.

Meldingen kunt u doen via deze link.

Putten

Putten zijn de grote ronde of vierkante deksels in de weg of het trottoir. Als er iets niet in orde is of als u overlast ervaart, meld het dan via deze link. Mocht een putdeksel ontbreken of ziet u een andere gevaarlijk situatie dan kunt u direct telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum op nummer 14 0164. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Tunnels en viaducten

Bij hevige regenval kan het voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in tunnels en viaducten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat er vuil in de regenwaterafvoeren zit, er problemen zijn met de pomp die het water moet afvoeren of omdat er zoveel water valt in een korte tijd dat de pomp het niet bij kan houden. Mocht u wateroverlast ervaren bij een tunnel of viaduct, meldt dit dan via deze link.
Als de overlast dusdanige is dat de weg niet meer begaanbaar is dan kunt u direct telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum op nummer 14 0164. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.