Regiomarkeringssteen Stroomgaten Watersnoodramp onthuld in Halsteren

Roks, M. (Marloes)

Op woensdag 22 mei heeft wethouder Evert Weys van de gemeente Bergen op Zoom de regiomarkeringssteen Stroomgaten in Halsteren onthuld.

 De regiomarkeringssteen is onderdeel van project Stroomgaten van Waterpoort en een initiatief van Koos Hage in samenwerking met het Watersnoodmuseum. 

De komst van de regiomarkeringssteen in Halsteren draagt bij aan het blijven herinneren van een ingrijpende ramp die we niet mogen vergeten. Dit jaar is het 66 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. 
Met het project ‘Markering Stroomgaten’ worden alle 96 stroomgaten gemarkeerd door middel van een sobere, basalten stroomgatzuil. Stroomgaten zijn de plaatsen in een dijk die ten tijde van de ramp zijn doorgebroken waardoor het water het land is binnengedrongen. Het doel is om inzichtelijk te maken waar de stroomgaten zich bevonden en om naar aanleiding van die markering de verhalen te vertellen over de Watersnoodramp. 

Alle zes Waterpoortgemeenten en Waterschap Brabantse Delta hebben besloten om mee te werken aan dit project. Naast de stroomgatzuilen, die later dit jaar geplaatst gaan worden, is in Halsteren één regiomarkeringssteen geplaatst. De regiosteen wordt geplaatst op een veel bezochte plaats in de gemeente en verwijst naar de markeringszuilen. 

Regiomarkeringssteen Stroomgaten