Onderzoeksprogramma Do Active van start!

Bob van den Berg

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het aanleren van gezonde gewoonten kan helpen om de ontwikkeling van dementie te vertragen. Daarom is tanteLouise, in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, begin 2019 gestart met een uniek onderzoeksprogramma: Do ACTIVE. Mensen met een lichte vorm van dementie of een ‘nietpluis gevoel’ in de regio Brabantse Wal kunnen deelnemen. Zij krijgen gedurende drie maanden - zo nodig dagelijks - een prikkel met als doel hun dagelijkse patroon van vaste gewoonten te doorbreken.

Slim horloge
Elke deelnemer krijgt een Fitbit Versa, een slim horloge dat meet hoe actief de gebruiker is en hoe goed hij of zij slaapt. Deze informatie is nodig om de computer op afstand prikkels te laten sturen, die de deelnemer via een app op de mobiele telefoon ontvangt. Beweegt een deelnemer bijvoorbeeld te weinig, dan ontvangt hij of zij als prikkelend advies een bericht als ‘trek er op uit en maak een wandeling van twintig minuten.’
 
Onderzoeksprogramma
TanteLouise biedt zo’n 300 mensen de kans om deel te nemen aan dit baanbrekende project. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek en wordt er een nulmeting gedaan. Na drie maanden volgt er een tweede gesprek en weer zes maanden later wordt gekeken of de verandering van leefstijl een blijvend karakter heeft.  

Interesse?
Bent u nieuwsgierig of kent u iemand die interesse heeft om mee te doen? Wilt u meer weten? Neem dan contact met op met TanteLousie. Doen!

do-active@tantelouise.nl   
06 - 83 293 259 
www.tantelouise.nl/innovatie